Organisationen CIU har upphört

Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte brottades under sina sista år med ett negativt egenkapital. Under 2010 gjordes omfattande nedskärningar på kanslikostnader. Bland annat så minskade personalstyrkan dramatiskt.  Organisationen bibehöll en hög kvalitet på verksamheten. Men tillslut gick det inte längre. Den 10 januari 2011 höll CIU:s medlemmar ett extra årsmöte som beslutade om organisationens avveckling. Den dåvarande styrelsen fick i uppdrag av medlemmarna av att avveckla verksamheten

Due to economical difficulties within the organisation, the board of CIU decided to call for an extra annual meeting that took place early January 2010. CIU have for many years had a somewhat weak economy and with the decision from Sida, not to be supporting SWY and YPD for the future, CIU faced a critical point. The boards recommendation to the annual meeting was to close down the organisation. The annual meeting decided to follow the recommendations, and The Swedish Centre for International Youth Exchange will be dissolved during 2011.

 

cropped-ciu-logo.gif