17 år av internationella utbyten avslutade

CIU har sedan 1993 respektive 1994 bedrivit de två utbytesprogrammen Sweden World Youth (SWY) och Youth Partners in Development (YPD), vilket har möjliggjorts genom finansiering från SIDA. Utbytena, som genom åren har varit riktade mot bland annat Costa Rica, Indien, Kambodja, Zambia och Thailand, kan bara beskrivas som en stor framgång och har gett tusentals unga svenskar nya perspektiv på världen och en förståelse för kulturella och globala sammanhang. Utbytena har gett CIU en enorm erfarenhet och kompetens som vi i vår tur har förmedlat till våra medlemsorganisationer.

Men SIDA och CIU går nu skilda vägar. I de mål som SIDA har satt upp för perioden 2010-2014 ryms inte längre den verksamhet som CIU bedriver. För CIU innebär det att vi inte längre kan finansiera YPD och SWY.

Den 22 juni hölls en avslutningsceremoni för SWY och YPD på Kärsögården och med sång, dans och glädje avslutade vi våra utbytesprogram och därmed 17 års internationella ungdomsutbyten. Se videoklipp från ceremonin här.