Kontakt

Organisationen CIU har upphört.

Frågor rörande organisationens sista verksamhetsår kan ställas till Liz Modin via e-post. Liz Modin var den sista ordinarie ordföranden för CIU.

Frågor rörande metoden ELD kan ställas till Terese Raymond via e-post. Terese Raymond innehar varumärket ELD och arbetar inom ramen för Aprendi vidare med metoden.

Frågor rörande webbplatsen MyTellus kan ställas till Ylva Persson via e-post. Ylva Persson var den sista ordinarie ordföranden för organisationen MTC som tog över driften av MyTellus efter CIU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s