Metoden som tar fram kompetensen ur dina erfarenheter

ELD (experience, learning, description) är en samtals- och reflektionsmetod som används för att kartlägga kompetens. CIU skapade ELD för att hjälpa deltagare i internationella ungdomsutbyten att göra bryggan mellan sina erfarenheter och sin kompetens.
Läs mer om ELD på hemsidan: http://www.eldkompetens.se