Om CIU

Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) var en ideell allmännyttig förening som arbetade för ungas samarbete över nationella och kulturella gränser. CIU var ett kompetenscentrum för ungdomsutbyten och ungas internationaliserng, gav inspiration och råd till unga som ville upptäcka världen och utvecklade metoder för att förbättra ungdomsutbyten. Medlemmarna i CIU var organisationer som på olika sätt ville stödja ungas internationalisering.

MyTellus

CIU startade och drev under flera år webbplatsen MyTellus, en mötesplats för unga som vill åka utomlands. Sajten innehöll aktuell information om allt från lediga säsongs- och volontärjobb till tips om billigt boende och stipendiemöjligheter.

Metodutveckling och kompetensutveckling

CIU gav ut böcker om utbytesmetoder, skolutbyten, interkulturellt lärande med mera och organiserade seminarier och utbildningar för de som arbetar med utbyten och med ungdomar. Föreningen drev även ett projekt för att utveckla ett system för validering av informellt lärande inom internationella utbyten.

CIU:s utbildnigar

CIU erbjöd organisationer och skolor olika utbildningar i interkulturella möten, projektledning och utbyten.