SWYPD the Story

CIU startade upp sitt första utbytesprogram 1993. Sedan dess har hundratals unga delat sina liv med deltagare från andra delar av världen. 17 år senare satte CIU punkt för utbytesprogrammen Sweden World Youth (SWY) och Youth Partners in Development (YPD).

På webbplatsen SWYPD the Story samlade CIU berättelser från handledare, projektledare, värdfamiljer och utbytesdeltagare. De berättar om sina upplevelser, minnen, kulturkrockarna och de starka vänskapsband som uppstått. De berättar om vad utbyten betytt för dem och visar varför det är viktigt att männsikor fortsätter mötas över gränser.