Vision

Vision

CIU:s vision var en värld där unga människor har förståelse för globala och kulturella sammanhang samt medverkar till en demokratisk och jämlik samhällsutveckling.

Strategi

CIU:s strategi för att uppnå visionen var att stärka individen och därmed samhället genom internationella ungdomsutbyten och att arbeta för möten över kultur- och nationsgränser, genom information, inspiration och erfarenhetsspridning.